ANUNȚ
CERERE DE OFERTĂ ÎNCHIRIERE ECHIPAMENT AUDIO-VIDEO CONFERINȚĂVă solicităm să ne transmiteti o ofertă de preț pentru servicii de ÎNCHIRIERE ECHIPAMENT AUDIO-VIDEO DE CONFERINȚĂ pentru o perioada de 2 zile de eveniment, necesare a fi realizate în cadrul proiectului Herculane Stories, un proiect cultural finanțat prin contractul nr. 106 din 31.03.2023, Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel PNRR/2022/C11/I5 – 1, de către Asociația ESCU, conform descrierii de AICI